Đặt cược bằng điểm, không trực tiếp bằng VNĐ. Giá quy đổi linh động từ 20-100k cho mỗi điểm